Category Zęby

STOMATOPATSE PROTETYCZNE

Mianem stomatopatii protetycznej określa się zmiany w błonie śluzowej jamy ustnej związane przyczynowo z użytkowaniem protez stomatologicznych najczęściej ruchomych częściowych i całkowitych, wykonanych z tworzywa akrylowego. Stomatopatia protetyczna może być również, chociaż znacznie rzadziej, wywołana obecnością w jamie ustnej stałych uzupełnień protetycznych lub wypełnień ubytków zębowych. Prorok wykryła infekcję grzybami drożdżopodobnymi, występującą w przebiegu stomatopatii protetycznych u 62% pacjentów użytkujących protezy stałe, u 86% użytkujących protezy ruchome płytowe w porównaniu z 44% w grupie kontrolnej nie posiadającej żadnych uzupełnień protetycznych.

Czytaj wszystko

Budtz-Jorgensen

Budtz-Jorgensen do usuwania płytki protez używał enzymatycznych środków czyszczących, w których przechowywał protezy. Okazały się one pomocne, ale nie zastępowały mechanicznego czyszczenia protez.

W celu zapobiegania powstawaniu stomatopatii protetycznych, pacjenci powinni stosować się do następujących zaleceń: protezy po każdym posiłku, a zwłaszcza przed snem, powinny być starannie czyszczone szczoteczką i mydłem oraz spłukiwane bieżącą wodą. W ciągu nocy nie powinny być użytkowane, lecz przechowywane w 0,2% roztworze chlorheksydyny lub 0,5% podchlorynu sodowego. Rano ponownie powinny być umyte i spłukane wodą. Okresowe kontrole u lekarza pozwolą wyeliminować czynniki sprzyjające powstawaniu urazu mechanicznego.

Czytaj wszystko

Niekiedy na błonie śluzowej

Pomocna przebiegowi stomatopatii protetycznych jest czynnikiem sprzyjającym powstawaniu i utrwalaniu się zapaleń kątów ust. Zaburzenia w gospodarce żelazem i niedobór wit. B również ułatwiają powstanie tej jednostki chorobowej.

Niekiedy na błonie śluzowej w stomatopatiach protetycznych można zauważyć niewielkie plamy pleśniawek, chociaż pleśniawki są również spotykane na zdrowej błonie śluzowej, jednak częściej u użytkujących protezy ruchome.

Czytaj wszystko

Działanie czynników bakteryjnych

Jama ustna jest zbiornikiem drobnoustrojów, a wprowadzenie protez zmieniających biocenozę środowiska może przyczyniać się do ich znacznego rozwoju. Akrylowe tworzywo protezy nie posiada jednorodnej struktury i ma właściwości wchłaniania wody i pęcznienia tak, że zmiana wagi tworzywa może dochodzić do 1,5%. Niejednorodność powierzchniowa i wewnętrzna akrylu w połączeniu z wilgotnością i podwyższoną temperaturą stwarzają korzystne warunki dla osadzania się i rozwoju drobnoustrojów. Jałowe protezy wprowadzone do jamy ustnej już po krótkim okresie ich użytkowania zostają zainfekowane florą bakteryjną, która znajduje tam dogodne warunki bytowania.

Czytaj wszystko

Procent wykrywanych infekcji

Procent wykrywanych infekcji grzybami drożdżopodobnymi bytującymi w jamie ustnej różni się również w zależności od zastosowanej metody. Czułość metody odgrywa ważną rolę w wykrywalności infekcji u nosicieli Candida albicans, tzn. u osób ze zdrową klinicznie błoną śluzową, zarówno bezzębnych, jak i częściowo uzębionych użytkujących protezy stomatologiczne.

Czytaj wszystko