Category Zęby

Według Arendorfa i Walkera

Jak już wspomniano, Candida albicans spotyka się u osób zdrowych nie użytkujących protez, ale znacznie częściej i większą liczbę kolonii u użytkowników protez ruchomych z objawami stomatopatii protetycznej. Candida albicans w postaci blastosporowej jest wykrywany w ilości od 10 do 50% wśród zdrowej populacji.

Według Arendorfa i Walkera liczba zdrowych nosicieli Candida albicans jest większa wśród palaczy tytoniu oraz występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn. U tych nosicieli grzyby drożdżopodobne nie wywołują żadnych objawów, ale w pewnych warunkach mogą się one gwałtownie namnażać, stając się przyczyną lokalnych zakażeń, w czasie których rozwijają się formy nitkowatej grzybni (postać pseudomycelial- na). W pewnych, na szczęście rzadkich przypadkach, kiedy immunologiczny system organizmu jest uszkodzony, infekcja rozprzestrzenia się- na organy wewnętrzne, a rokowanie jest dla chorego niepomyślne (Axell i Rundquist 1983).

Czytaj wszystko

Objawy kliniczne stomatopatii protetycznych

Użytkowanie protez płytowych osiadających wywiera wpływ na tkanki podłoża protetycznego, a zwłaszcza na błonę śluzową. Wpływ ten, jak twierdzi Józefowicz, może powodować pewne negatywne zmiany w postaci zmniejszenia wysokości wyrostka zębodołowego, jak również zmiany pozytywne polegające na zwiększeniu grubości i podatności powłoki ślu- zówkowo-okostnowej.

Czytaj wszystko

Przy schorzeniach ogólnoustrojowych

W przypadkach grzybicy jamy ustnej, której uraz ze strony protezy stwarza sprzyjające warunki do rozwoju, zmiany chorobowe są rozleg- lejsze i mogą obejmować cały teren protezowany, przechodząc niekiedy poza jego obręb. Dla postawienia rozpoznania należy wykonać badania mykologiczne jedną z podanych wcześniej metod.

Przy schorzeniach ogólnoustrojowych właściwe różnicowanie ułatwiają dane z wywiadu oraz występujące poza jamą ustną schorzenia innych narządów. W tej grupie schorzeń należy zwrócić uwagę na niedobory składników z grupy witaminy B, które wywierają znaczny wpływ na procesy patologiczne w błonie śluzowej jamy ustnej. Przy ich niedoborze może dochodzić do głębokiego pękania kątów ust, w wymazach nie stwierdza się wówczas obecności Candida albicans.

Czytaj wszystko

Kuhlke i Drennon

Kuhlke i Drennon stosowali mosty typu Rochetta dla pacjentów od 13 roku życia i po trzyletnich obserwacjach stwierdzili co następuje. Mosty tego rodzaju nie wymagają szlifowania zębów i dlatego są wskazane dla młodocianych. Mogą być usuwane bez szkoły dla tkanek zęba,

Most metalowy licowany napaloną porcelaną uzupełniający również brak części dziąsła, wykonany u pacjenta z zamkniętym rozszczepem podniebienia: a – zęby przygotowane do wykonania mostu, b – most trwale osadzony w jamie ustnej. które po wytrawieniu ulegają ponownej remineralizacji. Mosty te są bardziej ekonomiczne niż mosty tradycyjne. Nie wpływają szkodliwie na przyzębie. Można je stosować z powodzeniem, zwłaszcza w odcinku zębów przednich, dla odbudowy jednego lub więcej zębów siecznych, zarówno w szczęce, jak i w żuchwie.

Czytaj wszystko

Ustalenia położenia żuchwy

Ustalenia położenia żuchwy w zgryzie konstrukcyjnym można dokonać na pierwszym posiedzeniu, przez zastosowanie stentsowych kęsków zwarciowych, które wprowadza się do jamy ustnej tuż przed zrobieniem odnośnego zdjęcia tomograficznego. W sytuacji, kiedy ustalenie zwarcia w zgryzie konstrukcyjnym napotyka trudności, technik na modelu diag- długo powinien trwać pierwszy etap leczenia i jak częste wizyty kontrolne? Czy użytkowane dotychczas protezy stałe mogą pozostać w jamie ustnej, czy też należy je usunąć?

Czytaj wszystko