Nasuwa się w tym miejscu pytanie

Powyższy indeks jest pomocny przy ocenie przez lekarza problemu higieny jamy ustnej, z jakim spotyka się u danego pacjenta.

Nasuwa się w tym miejscu pytanie, jakie postępowanie mogłoby być najbardziej racjonalne dla zachowania zdrowej jamy ustnej u użytkowników ruchomych uzupełnień protetycznych, które, jak wiadomo, stwarzają potencjalne możliwości większego gromadzenia się płytki.

Czytaj wszystko

Szyny zgryzowe

Szyny zgryzowe są to konstrukcje stosowane zwykle przy pełnych lukach zębowych, pomocne w protetycznym leczeniu parafunkcji, miopa- tii, artropatii, bólów głowy pochodzenia mięśniowego oraz zapobieganiu nadmiernemu ścieraniu zębów, jak również w profilaktyce ww. schorzeń. Pokrywają one powierzchnie zwarciowe łuków zębowych, zmieniając na korzystniejsze dotychczas istniejące stosunki okludalne. Wykonuje się je częściej w szczęce niż w żuchwie, zwykle do użytku w czasie nocy, chociaż w niektórych przypadkach użytkowane są również całodobowo. Wykonuje się je przeważnie z przezroczystego tworzywa •akrylowego, polimeryzowanego chemicznie lub termicznie. W razie istnienia wskazań wykonuje się je również z elastycznego akrylu lub z silikonu. Z miękkiego tworzywa wykonuje się np. szyny ochronne dla pięściarzy.

Czytaj wszystko

Leczenie farmakologiczne

U pacjentów z ogólnie złym stanem zdrowia, po leczeniu antybiotykami, kortykosteroidami, po radio- i chemioterapii w następstwie nowotworów u osobników niedorozwiniętych, u których stwierdzi się objawy stoma- topatii protetycznej powikłanej infekcją Candida albicans, oraz w przypadkach innych niż wyżej opisane, kiedy grzyby drożdżopodobne oprócz wymazów z podniebienia dają się również wyhodować z błony śluzowej policzka, języka czy gardła, samo leczenie nie jest skuteczne i należy zastosować leki przeciwgrzybicze.

Czytaj wszystko

Według Zarba

Według Zarba i współprac, szyny zgryzowe mogą być określane jako konstrukcje umożliwiające: 1) aktywne repozycjonowanie żuchwy w jakimkolwiek teoretycznie zalecanym układzie w stosunku do szczęki,

– 2) przerywanie nawyków zwarciowych przez ustanowienie nowych stosunków pomiędzy guzkami i bruzdami zębów przeciwstawnych, 3) odzyskanie przez narząd żucia stanu wygody jako podstawy dla dalszej przebudowy zwarcia.

Czytaj wszystko

U dzieci do 6 roku życia

U dzieci do 6 roku życia stosowane są zazwyczaj protezy ruchome częściowe, rzadziej całkowite, w miarę możliwości pozbawione klamer, ewentualnie z klamrami grotowymi lub Adamsa. Zadowalające utrzymanie można uzyskać na drodze adhezji i kohezji płyty protezy do podłoża oraz przez zaadaptowanie się pacjenta, z czym dzieci zwykle nie mają kłopotów.

Płyta protezy powinna być lekka i cienka, tak aby nie zmniejszała pojemności jamy ustnej i była wygodna w użytkowaniu. W celu nieha- mowania wzrostu szczęki protezę konstruuje się zwykle bez płyty przedsionkowej. Jeżeli jest ona niezbędna (proteza całkowita), to powinna być stosunkowo krótka, a proteza często wymieniana.

Czytaj wszystko