Usuwanie zębów

W ramach protetycznego przygotowania jamy ustnej do protegowania lekarz dentysta protetyk decyduje również odnośnie do usunięcia zębów czasem ,nawet zupełnie zdrowych d dobrze umocowanych w zę- bodołach. Dotyczy to przede wszystkim zębów o osiach długich tak znacznie nachylonych, że poprawne protezowanie staje się niemożliwe, zębów ustawionych poza lukiem zębowym oraz takich, które szpecą pacjenta, a uzyskanie odpowiedniego kształtu, wielkości i koloru tych zębów nie daje się uzyskać przez wykonanie uzupełnień protetycznych.

Czytaj wszystko

Mioterapia

Mioterapią i aparaty czynnościowe są sz-czególnie odpowiednie dla przeprowadzenia leczenia wczesnego. W leczeniu natomiast późnym właściwsze będą aparaty tzw. czynne, czyli takie, które wywiązują siłę mechaniczną, a szczególnie aparaty o charakterze mieszanym, to jest takie, które dzięki swej konstrukcji wciągają do leczenliia siłę mięśni i jednocześnie wywiązują siłę mechaniczną.

Czytaj wszystko

PROFILAKTYKA ORTODONTYCZNA

Celem profilaktyki ortodontycznej jest zabezpieczenie przed powstaniem nieprawidłowości w budowie i czynnościach narządu żucia. Zabezpieczenie to polega na usunięciu, szczególnie w okresie rozwojo- wo-wzrostowym, czynników wpływających szkodliwie na narząd żucia i na równoczesnym wzmacnianiu czynników wpływających na niego korzystnie. Z tego założenia wynika, że podstawą profilaktyki ortodontycznej powinna być znajomość zarówno warunków i oznak prawidłowego przebiegu zjawisk rozwojowo-wzrostowych, jak i etiologii nie-prawidłowości narządu żucia.

Czytaj wszystko

Nagryzanie yzka

Dość trudno jest odzwyczaić dzieci od ssania i nagryzania języka. Ten nawyk wymaga stosowania aparatów, które przez swą budowę uniemożliwiają wsuwanie języka między łuki zębowe i jednocześnie powodują jego układanie się w jamie ustnej właściwej. Mogą to być w zależności od przypadku płytki przedsionkowe lub płytki podnie- bienne z zaporami dla języka.

Przejście z nawykowego oddychania ustnego na oddychanie przez nos nie jest łatwe mimo anatomicznej drożności górnych dróg oddechowych. Przywrócenie prawidłowego zespołu odruchów oraz wyrównanie powstałych nieprawidłowości w budowie narządu żucia i przywrócenie sprawności czynnościowej mięśni warg, policzków, języka i skrzydełek nosa wymaga wielu zabiegów, stosowanych przez dłuższy okres czasu oraz staranności ze strony pacjenta i jego rodziców.

Czytaj wszystko

Zachowawcze przygotowanie jamy ustnej do protezowania

Zachowawcze przygotowanie jamy ustnej do protezowania Oibejmuje wyleczenie zębów dotkniętych próchnicą, sprawdzenie poprawności wyleczenia zębów wymiażdżonych, wyleczenie zmian chorobowych błony śluzowej jamy ustnej oraz leczenie ewentualnych, chorób przyzębia, przy czym kamień mazęibny powinien być zawsze usunięty.

Chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej -do protezowania ziostało omówione w odpowiednim rozdziale niniejszego podręcznika. Protetyczne przygotowanie jamy ustnej do protezowania polega na przystosowaniu istniejących warunków w jamie ustnej do przyjęcia protezy. Na przykład w wyniku zmian powstałych w układzie zębowo- -szczękowym poszczególne pozostałe zęby mogą być wydłużone (braik zębów przeciwstawnych) lub skrócone (np. nadmierne patologiczne starcie) w stosunku do powierzchni zgryzowej wytyczonej za pomocą wz om ików wosk owy c h.

Czytaj wszystko