Przy schorzeniach ogólnoustrojowych

W przypadkach grzybicy jamy ustnej, której uraz ze strony protezy stwarza sprzyjające warunki do rozwoju, zmiany chorobowe są rozleg- lejsze i mogą obejmować cały teren protezowany, przechodząc niekiedy poza jego obręb. Dla postawienia rozpoznania należy wykonać badania mykologiczne jedną z podanych wcześniej metod.

Przy schorzeniach ogólnoustrojowych właściwe różnicowanie ułatwiają dane z wywiadu oraz występujące poza jamą ustną schorzenia innych narządów. W tej grupie schorzeń należy zwrócić uwagę na niedobory składników z grupy witaminy B, które wywierają znaczny wpływ na procesy patologiczne w błonie śluzowej jamy ustnej. Przy ich niedoborze może dochodzić do głębokiego pękania kątów ust, w wymazach nie stwierdza się wówczas obecności Candida albicans.

Czytaj wszystko

Kuhlke i Drennon

Kuhlke i Drennon stosowali mosty typu Rochetta dla pacjentów od 13 roku życia i po trzyletnich obserwacjach stwierdzili co następuje. Mosty tego rodzaju nie wymagają szlifowania zębów i dlatego są wskazane dla młodocianych. Mogą być usuwane bez szkoły dla tkanek zęba,

Most metalowy licowany napaloną porcelaną uzupełniający również brak części dziąsła, wykonany u pacjenta z zamkniętym rozszczepem podniebienia: a – zęby przygotowane do wykonania mostu, b – most trwale osadzony w jamie ustnej. które po wytrawieniu ulegają ponownej remineralizacji. Mosty te są bardziej ekonomiczne niż mosty tradycyjne. Nie wpływają szkodliwie na przyzębie. Można je stosować z powodzeniem, zwłaszcza w odcinku zębów przednich, dla odbudowy jednego lub więcej zębów siecznych, zarówno w szczęce, jak i w żuchwie.

Czytaj wszystko

Ustalenia położenia żuchwy

Ustalenia położenia żuchwy w zgryzie konstrukcyjnym można dokonać na pierwszym posiedzeniu, przez zastosowanie stentsowych kęsków zwarciowych, które wprowadza się do jamy ustnej tuż przed zrobieniem odnośnego zdjęcia tomograficznego. W sytuacji, kiedy ustalenie zwarcia w zgryzie konstrukcyjnym napotyka trudności, technik na modelu diag- długo powinien trwać pierwszy etap leczenia i jak częste wizyty kontrolne? Czy użytkowane dotychczas protezy stałe mogą pozostać w jamie ustnej, czy też należy je usunąć?

Czytaj wszystko

STOMATOPATSE PROTETYCZNE

Mianem stomatopatii protetycznej określa się zmiany w błonie śluzowej jamy ustnej związane przyczynowo z użytkowaniem protez stomatologicznych najczęściej ruchomych częściowych i całkowitych, wykonanych z tworzywa akrylowego. Stomatopatia protetyczna może być również, chociaż znacznie rzadziej, wywołana obecnością w jamie ustnej stałych uzupełnień protetycznych lub wypełnień ubytków zębowych. Prorok wykryła infekcję grzybami drożdżopodobnymi, występującą w przebiegu stomatopatii protetycznych u 62% pacjentów użytkujących protezy stałe, u 86% użytkujących protezy ruchome płytowe w porównaniu z 44% w grupie kontrolnej nie posiadającej żadnych uzupełnień protetycznych.

Czytaj wszystko

Budtz-Jorgensen

Budtz-Jorgensen do usuwania płytki protez używał enzymatycznych środków czyszczących, w których przechowywał protezy. Okazały się one pomocne, ale nie zastępowały mechanicznego czyszczenia protez.

W celu zapobiegania powstawaniu stomatopatii protetycznych, pacjenci powinni stosować się do następujących zaleceń: protezy po każdym posiłku, a zwłaszcza przed snem, powinny być starannie czyszczone szczoteczką i mydłem oraz spłukiwane bieżącą wodą. W ciągu nocy nie powinny być użytkowane, lecz przechowywane w 0,2% roztworze chlorheksydyny lub 0,5% podchlorynu sodowego. Rano ponownie powinny być umyte i spłukane wodą. Okresowe kontrole u lekarza pozwolą wyeliminować czynniki sprzyjające powstawaniu urazu mechanicznego.

Czytaj wszystko